Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua

Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua

Bạn có muốn cải thiện hiệu quả và làm gia tăng năng suất bán hàng? Bạn có muốn đạt doanh số gấp đôi chỉ trong vòng 3 tháng tới? Nếu thế hãy thực hành những kỹ năng và các phương pháp được thảo luận trong cuốn sách này dây! Đây chính là cuốn sách kinh doanh tập hợp của những kinh nghiệm bán các sản phẩm dịch vụ mảng ngân hàng bán lẻ tại thị trường Việt Nam. Cuốn sách kinh doanh này tập hợp các tình huống và ví dụ trình bày trong cuốn sách sẽ là những thực tế sống động mà chuyên viên khách hàng gặp phải hàng ngày. Cuốn sách được trình bày theo logic của một quy trình bán hàng, tứ lúc lập kế hoạch cho đế tiếp thị, trình bày, xử lý, chốt bán hàng và chăm sóc sau bán…

“Đây là một cuốn sách rất cần thiết cho những người trực tiếp làm kinh doanh bán lẻ của ngân hàng nói riêng và trong lĩnh vực tài chính nói chung!” (Lê Hồng Nam – Phó Giám đốc Trug tâm Đào tạo Eximbank) – Xây dựng kế hoạch bán hàng – Kỹ năng tìm kiếm khách hàng – Kỹ năng sử dụng điện thoại trong bán hàng – Quy trình bán hàng trực tiếp – Kỹ năng chốt bán hàng – Kỹ năng xử lý từ chối – Kỹ năng bán chéo sản phẩm dịch vụ – Dịch vụ khách hàng vượt trội – Thái độ quyết định tất cả