Giới thiệu sách thiếu nhi – Hạt Hồ Đào Kì Diệu

Giới thiệu sách thiếu nhi – Hạt Hồ Đào Kì Diệu

Bay, đối với thiên nga là một việc thật quá dễ, như ăn hay ngủ vậy. Thế mà Terry, chú thiên nga dễ thương ở bên Hồ Nước Trong, lại không thể cất cánh được. Chú đã trượt bài Thiên Nga Thi Bay trong Ngày Di Cư, điều mà chưa một thiên nga nào mắc phải. Đàn thiên nga đành bỏ lại chú trong suốt cả mùa đông… KINH HÃI! CÔ ĐƠN! ĐÓI RÉT! Hạt hồ đào có thể mang đến một điều kì diệu Nhưng làm sao để Terry tìm ra được…?