Năm học mới: Thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa

Theo VTV đã đưa tin, trong thời gian chuẩn bị vào năm học mới, nhiều phụ huỵnh tại Cần Thơ đang chạy đôn chạy đáo để có thể chuẩn bị sách giáo khoa cho con em của mình trước khi bước vào năm học mới, những có vẻ chưa khả thi. Cùng sachtot.com đi tìm hiểu tình hình cụ thể.

sách giáo khoa
Khan hiếm sách giáo khoa

Theo các công ty phát hành sách, hiện ở các nhà sách đang thiếu nhiều tựa sách giáo khoa tập trung đặc biệt vào khối đầu cấp như: lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Công ty Phát hành sách (FAHASA) đang thiếu khoảng 5.000 tựa sách Toán và Tiếng Việt lớp 1, khoảng 8.000 tựa sách các môn học của khối lớp 6 và lớp 10. Hiện các công ty phát hành sách lớn đã đặt in thêm sách tại Nhà xuất bản Giáo dục và sẽ sớm có sách giáo khoa bán trở lại trong vài ngày tới.

Tương tự như tình hình tại TP.HCM, nhiều phụ huynh có con học lớp 1, lớp 6 và lớp 10 ở thành phố Cần Thơ và 8 tỉnh khác trong vùng cũng đang phải vất vả tìm mua sách giáo khoa nhưng vẫn không có. Tình trạng này đã kéo dài từ nửa tháng nay.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ, đơn vị cung cấp sách giáo khoa cho 9 tỉnh thành vùng ĐBSCL, dù năm nay đã phát hành trên 14 triệu bản nhưng vẫn không đủ đáp ứng cho thị trường, nguyên nhân là do lượng học sinh lớp 1 tăng đột biến. Bên cạnh đó, thông tin sắp chỉnh lý sách giáo khoa trong năm tới khiến các công ty sách dè dặt đặt hàng.

Tình trạng thiếu sách giáo khoa tại ĐBSCL sẽ nhanh chóng được giải quyết. Theo Nhà xuất bản Giáo dục tại thành phố Cần Thơ, hiện đơn vị đã đặt in thêm 80.000 bản, trong đó sách cho khối lớp 1 là 16.000 bản.